|| ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปบล็อคการศึกษา "ครูยุคใหม่ ใส่ใจไอที" จัดทำโดย นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU ) ||

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความคืบหน้า

นำเสนองาน เรื่อง การสร้างแอพลิเคชันด้วย ibuildapp
รายวิชา โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 13

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 13

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
            วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วันนำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียน Exe learning ขึ้นมา ณ อาคาร 06-305 ซึงแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้


ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

 ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กสทช. ประกาศลงทะเบียนซิมด้วยสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ และแจ้งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเริ่มจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยวิธีอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล และป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงการลงทะเบียนซิมการ์ดได้ โดยการตรวจสอบอัตลักษณ์ทำได้ทั้งการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) หรือสแกนลายนิ้วมือ (finger print) ขึ้นอยู่กับว่าจุดรับลงทะเบียนให้บริการแบบใด
โดยระบบดังกล่าวใช้สำหรับผู้ที่ซื้อซิมการ์ดใหม่เท่านั้น ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน มีกำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2560 พร้อมกันทุกโอเปอเรเตอร์ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงกรณีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยด้วย
การลงทะเบียนซิมด้วยวิธีอัตลักษณ์เป็นการส่งเสริมนโยบายของของรัฐบาลในเรื่องการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ และต้องมีการปรับปรุงการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการเปรียบเทียบใบหน้า (face recognition) หรือ ลายนิ้วมือ (finger print) ของผู้ซื้อซิมการ์ดกับข้อมูลที่เก็บในบัตรประชาชนฉบับจริง โดยหากข้อมูลมีความถูกต้องตรงกัน จึงจะอนุญาตให้มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและเปิดใช้งานซิมการ์ดได้ ดังนั้น ประชาชนที่ต้องการเปิดซิมใหม่ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยเพื่อให้จุดให้บริการตรวจสอบข้อมูล
อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบอัตลักษณ์แล้วไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ ให้ผู้ใช้บริการติดต่อศูนย์ให้บริการหรือสำนักงานบริการลูกค้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมการเปิดใช้งานซิมการ์ดต่อไป

เมื่อมีการลงทะเบียนซิมการ์ดเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดส่งตรงไปยังฐานข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่จุดให้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการดำเนินการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพ มีการพิสูจน์ตัวตนได้ และยังช่วยในเรื่องความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของสังคมด้วย” นายฐากร กล่าว

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2017/nbtc-sim-register-biotic/

Microsoft เตรียมปิดอัปเกรด Windows 10 ฟรี ช่วงสิ้นปี 2017 นี้

จากรายงานเก่าของ Windows 10 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Windows 7 , Windows 8.1 ได้อัปเกรดสู่ Windows 10 ฟรี หมดเขตการอัปเกรดฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2016 แต่ยังเปิดการอัปเกรดสู่ Windows 10 อยู่สำหรับคนพิการและคอมที่รองรับ Assistive Technology เพื่อให้เวลาการปรับตัวฟีเจอร์ Accessibility ที่เน้นสำหรับการใช้งานของผู้พิการ ล่าสุด Microsoft เปลี่ยนข้อตกลงว่าผู้ใช้ Windows รุ่นเก่าที่มีฟีเจอร์ด้านการเข้าถึง สามารถอัปเกรดสู่ Windows 10 ฟรี ได้ถึงสิ้นปี 2017 นี้เท่านั้น
ทั้งนี้เพราะ Microsoft ได้ปล่อย Anniversary Update ที่ปล่อยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2016 ให้ถึงผู้ใช้ก่อน ซึ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้คอมที่เป็นผู้พิการ ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาปีกว่าๆ ผู้ใช้น่าจะอัปเกรดหมดแล้ว Microsoft จึงตัดสินใจเตรียมยกเลิกการอัปเกรด Windows 10 ฟรี ทุกช่องทางในปีนี้ซึ่งผู้ใช้ที่ต้องการอัปเกรดสู่ Windows 10 ฟรี ก็รีบหน่อยหมดเขตถึง 31 ธันวาคม 2017 หลังจากวันนั้นจะไม่สามารถอัปเกรดฟรีได้อีกโดยสิ้นเชิง ต้องซื้อไลเซนส์ Windows 10 ในราคาปกติ

ที่มา https://www.it24hrs.com/2017/windows-10-free-upgrade-will-end-2017/

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน
(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  12

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

   วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Galaxy Note 7 คืนชีพ ขายในไทยพฤศจิกายน 2017
แม้ว่าในปี 2016 ที่ผ่านมาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแบรนด์ซัมซุงกับปัญหาแบตระเบิดของ Galaxy Note 7 จนเลิกจำหน่ายในที่สุดเพื่อตรวจสอบปัญหาที่แท้จริง ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งและประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในชื่อใหม่ Galaxy Note FE (Galaxy Note Fan Edition) เปิดตัวในประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกรกฎาคม และผลิตจำนวน 400,000 เครื่อง สุดท้ายก็ sold out อย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือน เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียว ดังนั้นทาง Samsung ก็เลยเตรียมนำสมาร์ทโฟน Galaxy Note FE ซึ่งเป็นการคืนชีพของดีไซต์ NOTE 7 กลับมาจำหน่ายในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย


“โดยคุณสมบัติของ Galaxy Note Fan Edition ยังคงดีไซต์คล้าย Galaxy Note 7 หน้าจอ QHD Super AMOLED กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68,กล้องถ่ายภาพประสิทธิภาพสูง, ระบบเข้ารหัสหน้าจอแบบไบโอเมตริกซ์ด้วยลายนิ้วมือหรือสแกนม่านตา (Iris & Fingerprint Scanner) ทั้งนี้ความต่างจาก Note 7 นั่นคือ แบตเตอรี่ขนาด 3,200 mAh และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดถึง 8 จุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมาร์ทโฟน Galaxy Note FE จะไม่เกิดปัญหาระเบิดเหมือน Galaxy Note 7 ที่จำหน่ายและยกเลิกไปเมื่อปี 2016 และด้านหลังจะสกรีนว่า Galaxy Note Fan Edition อีกด้วย

สมาร์ทโฟน Galaxy Note Fan Edition ( Galaxy Note FE ) ซึ่งเป็นรุ่นใหม่และเป็นการกลับมาของหน้าตาเครื่อง Galaxy Note 7 ที่ออกแบบสมบูรณ์และปลอดภัยนี้ จำหน่ายในไทยในราคา 20,900 บาท เริ่มจำหน่าย 3 พฤศจิกายน 2560 นี้วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพ็คเกจออก เป็นต้น